Toggle Mobile Menu

Dokumenter til kommende afdelingsmøder

Her kan du se de dokumenter, som er udsendt forud for næste afdelingsmøde

Afdelingsmøde 2. februar 2021

 

Mødet er udsat på grund af forsamlingsforbud. Nyt møde vil blive indkaldt når det igen er muligt at afholde møder.

Her kan du læse dokumenterne til mødet.

Indkaldelse og dagsorden

Afdelingsbestyrelsens beretning for 2020

Driftsbudget 2021-22

Antennebudget 2021-22

Årsregnskab 2019-20

Forslag om revision af husorden

Forslag om ny affaldsordning

Beboerforslag om carporte