Toggle Mobile Menu

Affald

Husholdningsaffald afhentes hver fredag.

Haveaffald, småt og stort brændbart, pap, metal,plastic og farligt affald afleveres i affaldsgården

Læs om genbrug og sortering i guiden her

Mange af de rester du får, når du maler, renser og gør rent, skal du behandle som farligt affald.

Farligt affald stilles på bordet under halvtaget i containergården.

Læs mere om farligt affald i denne guide