Toggle Mobile Menu

Dokumenter fra seneste afdelingsmøde

Her kan du læse dagsorden og dokumenter fra det seneste afdelingsmøde i Kirkehøj Kædehuse

Dokumenter til afdelingsmøde d. 26. februar 2024

Indkaldelse med dagsorden

3. Fremlæggelse af beretning for 2023

Beretning for 2023

4. Godkendelse af driftsbudget og fremlæggelse af årsregnskab til orientering.

Regnskab 2022-23 - beboerudgave

Regnskab 2022-23 - fuldstændig udgave

Budget 2024-25 - beboerudgave

Budget 2024-25 - fuldstændig udgave

5. Godkendelse af projekt vedr. tagrenovering mv.

Projekt til fornyelse af tage

6. Beboerfest
Beboerfest

7. Forslag om gæsters benyttelse af elladestandere

Gæsters benyttelse af el-ladestandere

9. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra Allan Christensen m.fl.

Forslag fra Michael Lønnberg

Forslag fra Søren Maisøe

Ekstraordinært afdelingsmøde d. 22. april 2024 kl. 19.00

Indkaldelse og dagsorden

Projektbeskrivelse, etape 2

Procesplan