Toggle Mobile Menu

Dokumenter til kommende afdelingsmøder

Her kan du se de dokumenter, som er udsendt forud for næste afdelingsmøde

Afdelingsmøde 3. juni 2021

 

Mødet blev udsat pga. Corona-restriktioner, men afholdes nu under forudsætning af, at det er muligt under gældende Corona-regler på mødedatoen.

Her kan du læse dokumenterne til mødet.

Indkaldelse og dagsorden

Afdelingsbestyrelsens beretning for 2020

Driftsbudget 2021-22

Antennebudget 2021-22

Årsregnskab 2019-20

Forslag om revision af husorden

Forslag om ny affaldsordning

Vaskeriets fremtidige drift

Udvalg vedr.udearealer

Beboerforslag om varmepumper

Beboerforslag om carporte