Toggle Mobile Menu

Udvalget vedrørende udearealer

Udvalget skal løse følgende opgaver:

  • Skabe overblik over alle vedtagne regler, som vedrører indretningen af de udendørs arealer, der hører til de enkelte huse
  • Komme med forslag til bestemmelser, som kan sikre, at bygninger, fællesarealer og private haver i Kirkehøj Kædehuse fortsat udgør en harmonisk helhed i samspil med det landskab, de ligger i.

Udvalget består i 2022 af Dorthe Mari Sommer, Linda Borch, Jan Borup og Niels Christian Andersen

Læs referater fra udvalgets møder:

Møde 11. oktober 2021

Møde 29. november 2021

Møde 6. april 2022

Møde 23. maj 2022

Møde 25. oktober 2022