Toggle Mobile Menu

Kirkehøj Kædehuse er bevaringsværdige

Herlev Kommune har i kommuneplanen 2013-25 erklæret Kirkehøj Kædehuse bevaringsværdige.

I kommuneplanen kan man læse følgende:

” De bevaringsværdige boliger, som angives på retningslinjekortet ”Bevaringsværdige boliger”, skal søges bevaret og udviklet gennem lokalplanlægning. Bevaringen sigter på bebyggelsens struktur, byggeskik, tagformer, materialer og friarealers udformning og beplantning…

I forbindelse med den massive boligudbygning i 50’erne og 60’erne blev der opført flere gode eksempler på dens tids arkitektur. Disse boligbebyggelser jf. retningslinjekortet ”Bevaringsværdige boliger” udgør fine helheder med arkitektoniske, landskabelige og rumlige kvaliteter, som skal bevares.


Størstedelen af boligerne i kommunen består af rækkehuse og villaer. Eksempler på særligt helstøbte bebyggelser er … Kirkehøj Kædehuse ved Troldhøjen.”

Afdelingsmødet har vedtaget, at følgende forhold i Kirkehøj Kædehuse er specielt attraktive, og bør bevares for fremtiden.Se vedtagelsen