Toggle Mobile Menu

Det vil vi bevare

Beboerne i Kirkehøj Kædehuse er enige om følgende elementer i det samlede udtryk, som vi ønsker afdelingen skal udstråle, og som vi derfor gerne vil bevare:                                                   

  • Bebyggelsens ensartethed i farve og udtryk

Konsekvens:

Vi vil bestræbe os på at opnå en større grad af ensartethed blandt fx skure , hegn mv.

Der laves en fælles løsning for cykelskure ved indgangsdør

 

  • Husenes materialevalg: røde mursten og røde tegltage

Konsekvens: Murene må ikke skjules bag skure og udhuse, som opføres foran husene.

 

  • Husenes placering i det bakkede terræn, hvor hver husrække er placeret langs samme højdekurve i et buet forløb, som følger landskabets konturer

Konsekvens: Ændringer i fællesarealerne skal respektere sammenhængen mellem landskabet og husenes placering.

 

  • Husenes placering i terrænet med gennemkig fra toppen af bakken (Tornerosevej og Hyldemorsvej) i gennembruddene mellem husrækkerne

Konsekvens: Luft mellem husene/ gennemkik bevares. Der kan således ikke fremover opstilles hække eller hegn i gennemkiggene.

  • Der er ingen parkerede biler på stierne foran husene, hvilket giver et mere ensartet helhedsindtryk af bebyggelsen

Konsekvens: Biler må ikke parkeres på stierne, men skal fortsat holdes på vejene.

 

  • Bebyggelsens grønne udtryk, skabt af haverne og fællesarealernes begrønning.

Konsekvens: Det grønne udtryk skal bevares, således at de grønne arealer fortsat forbliver ubebygget.

  • Der er liv og mennesker i udearealerne, bl.a. på legepladsen

Konsekvens: Legepladsen bevares og udbygges eventuelt.

 

  • Vilde planter på udvalgte steder giver øget diversitet i det grønne udtryk.

Konsekvens: Bede med vilde planter bevares og udvides eventuelt.

Vedtaget på afdelingsmøde d. 1. februar 2023