Toggle Mobile Menu

Forsikring

Herlev Boligselskab har forsikret huset, du bor i. Men denne forsikring dækker kun skade på bygningen.

Hvis huset brænder, hvis du får indbrud, eller der sker vandskade, er det dig selv, der må sørge for at erstatte skaderne på dine ejendele.

Derfor er det meget vigtigt at have en indboforsikring. Som minimum bør denne dække:

• Brandskade
• Genhusning / opmagasinering
• Indbrudsskade
• Vandskade
• Ansvarsforsikring

Find den rigtige indboforsikring til prisen med Forsikringsguiden