Toggle Mobile Menu

Bestyrelsen

På denne side kan du læse mere om, hvordan beboerdemokratiet fungerer.

Du kan læse om afdelingsbestyrelsen og dens arbejde og se referater fra dens møder.

Én eller to gange om året afholdes der afdelingsmøde i Kirkehøj Kædehuse. Her kan alle beboere møde op og være med til at bestemme, hvad der skal ske i afdelingen, og hvad vi skal bruge vores husleje på.

Det er også afdelingsmødet, der vedtager de budgetter, som afdelingsbestyrelsen forelægger. Find de seneste regnskaber og budgetter for Kirkehøj Kædehuse her.

 

Afdelingsmøde 3. juni 2021

 

Mødet blev udsat pga. Corona-restriktioner, men afholdes nu under forudsætning af, at det er muligt under gældende Corona-regler på mødedatoen.

Her kan du læse dokumenterne til mødet.

Indkaldelse og dagsorden

Afdelingsbestyrelsens beretning for 2020

Driftsbudget 2021-22

Antennebudget 2021-22

Årsregnskab 2019-20

Forslag om revision af husorden

Forslag om ny affaldsordning

Vaskeriets fremtidige drift

Udvalg vedr.udearealer

Beboerforslag om varmepumper

Beboerforslag om carporte