Toggle Mobile Menu

Affald

Husholdningsaffald og madaffald afhentes hver fredag -.i vinterhalvåret dog hver anden fredag. Læs mere om sortering af affald

Hvordan får jeg nye affaldsposer til madaffald?

Haveaffald, småt og stort brændbart, pap, metal,plastic og farligt affald afleveres i affaldsgården.

Hårde hvidevarer kan også efterlades i containergården. De skal stilles i det hertril beregnede områdeLæs om genbrug og sortering i guiden her

Mange af de rester du får, når du maler, renser og gør rent, skal du behandle som farligt affald.

Farligt affald stilles på bordet under halvtaget i containergården.

Læs mere om farligt affald i denne guide