Toggle Mobile Menu

Affald

Husholdningsaffald og madaffald afhentes hver fredag -.i vinterhalvåret dog hver anden fredag. Læs mere om sortering af madaffald.

Haveaffald, småt og stort brændbart, pap, metal,plastic og farligt affald afleveres i affaldsgården

Læs om genbrug og sortering i guiden her

Mange af de rester du får, når du maler, renser og gør rent, skal du behandle som farligt affald.

Farligt affald stilles på bordet under halvtaget i containergården.

Læs mere om farligt affald i denne guide