Beboerdemokratiet

Et særkende ved de almene boliger er beboerdemokratiet. Som beboer har du mulighed for at få stor indflydelse på de fleste beslutninger om din boligafdeling. Det er lovgivningen, der bestemmer, hvordan en boligorganisation er bygget op, og hvilke beslutninger de demokratiske organer kan træffe.

Boligorganisationen

Kirkehøj Kædehuse er en afdeling i Herlev Boligselskab. Det er boligselskabet, der ejer afdelingen og som træffer de helt overordnede beslutninger om dens drift (som fx. nedrivning, nybyggeri m.v.)

Skematisk illustration af beboerdemokratiet i Herlev Boligselskab

 Herlev Boligselskabs øverste myndighed er repræsentantskabet på 46 medlemmer. Organisationsbestyrelsen er boligselskabets overordnede ledelse, som har ansvaret for driften af selskabet.Vi har antaget administrationsselskabet KAB til at stå for administrationen, og det er ejendomsfunktionærerne på ejendomskontorerne, der står for den daglige drift.

I den enkelte afdeling er afdelingsmødet den øverste myndighed, mens afdelingsbestyrelsen forbereder afdelingsmødets beslutninger og sikrer deres gennemførelse.

Afdelingsbestyrelsen

Hver af boligorganisationernes boligafdelinger har en afdelingsbestyrelse. Det er bestyrelsen, der træffer de daglige beslutninger vedr. boligafdelingen.

Sådan bliver du medlem af en afdelings bestyrelse:

Medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt på et afdelingsmøde. På mødet kan alle boligafdelingens myndige beboere deltage og stille op til bestyrelsen.

Læs mere om afdelingsbestyrelsen

Afdelingsmødet: 

Alle boligafdelinger skal afholde afdelingsmøde mindst én gang årligt. Afdelingsmødet er boligafdelingens øverste myndighed. På mødet godkender de fremmødte beboere bl.a. afdelingens budget og regnskab, ligesom beboerne selv kan stille forslag til afstemning.

Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Hvorfor deltage i beboerdemokratiet?

Ved at deltage aktivt i beboerdemokratiet får du indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt. Og du er med til at påvirke, hvordan din boligafdeling skal udvikles.

Du kan f.eks. være med til at sætte sociale aktiviteter i gang eller deltage i byggeudvalg, hvis I har en renovering i gang. Kort sagt kan du være med til at gøre din boligafdeling til et attraktivt og trygt sted at bo.