Kalender

Kalenderen viser, hvornår afdelingsbestyrelsen holder møde, samt fremtidige afdelingsmøder og andre begivenheder i Kirkehøj Kædehuse.

På grund af Covid-19 afholdes møder indtil videre enten som videomøder, eller i Kirkehøj Etagehuses beboerlokale, hvor der er god plads.

Afdelingsbestyrelsen holder under normale forhold møde i bestyrelseslokalet under vaskeriet, Hyldemorsvej 12.  Som beboer er du velkommen til at møde op ved mødets start, hvis der er et emne, du gerne vil drøfte med bestyrelsen. Giv os om muligt et praj i forvejen.