Toggle Mobile Menu

Byggeudvalget

Udvalget har følgende arbejdsopgaver:

· Undersøge mulighederne for at gennemføre forskellige bygningsforbedringer på Kirkehøj Kædehuse i forbindelse med tagrenovering. Som eksempler kan nævnes udnyttelse af tagetage, overdækning af areal foran husene, opsætning af solceller og opførelse af tagaltaner på 1½ planshusene. Dette er kun eksempler på forbedringer. Udvalget kan herudover undersøge andre former for forbedringer, som naturligt knytter sig til en tagrenovering.

· Til udvalget knyttes en bygningssagkyndig ekspert, som kan bistå udvalget med at bedømme de realistiske muligheder for gennemførelse af udvalgets ideer.

· Udvalget skal herudover fremkomme med økonomiske overslag over omkostningerne ved at gennemføre de ideer, som udvalget finder hensigtsmæssige og realistiske.

Byggeudvalget består i 2024 af Christina Høxbroe,  Mogens R. Lindskog, Linda Borch, Niels Christian Andersen, Dorthe Mari Sommer og Søren Maisøe.

Se kommissoriet for byggeudvalget

Se referat fra møde i byggeudvalget 14. november 2022

Se referat fra møde 20. februar 2023

Se referat fra møde 15. maj 2023

Se referat fra møde 5. oktober 2023