Toggle Mobile Menu

Legepladsudvalget

Legepladsudvalget har følgende opgaver:

· Undersøge behovet for fornyelse og vedligeholdelse af den eksisterende legeplads

· Komme med ideer til den fremtidige udformning af legepladsen( fx naturlegeplads, vandlegeplads, traditionel legeplads)

· Undersøge mulighederne for at inddrage beboerne på frivillig basis i opbygning og vedligeholdelse af legepladsen

· Undersøge priser på vedligeholdelse eller opbygning af en ny legeplads

· På baggrund af ovenstående fremkomme med en begrundet indstilling til afdelingsbestyrelsen vedr. legepladsens fremtid

Legepladsudvalget består i 2024 af Thomas H. Andersen, Casper Sindet, Michelle Mari Sommer Laage, Robin Aasted Nielsen og Dennis Kleemann.

På afdelingsmødet d. 1. februar 2023 fik udvalget fuldmagt til at igangsætte en renovering af legepladsen.

Se kommissorium for legepladsudvalget