Toggle Mobile Menu

Legepladsudvalget

Legepladsudvalget har følgende opgaver:

· Undersøge behovet for fornyelse og vedligeholdelse af den eksisterende legeplads

· Komme med ideer til den fremtidige udformning af legepladsen( fx naturlegeplads, vandlegeplads, traditionel legeplads)

· Undersøge mulighederne for at inddrage beboerne på frivillig basis i opbygning og vedligeholdelse af legepladsen

· Undersøge priser på vedligeholdelse eller opbygning af en ny legeplads

· På baggrund af ovenstående fremkomme med en begrundet indstilling til afdelingsbestyrelsen vedr. legepladsens fremtid

Legepladsudvalget består i 2022 af Thomas H. Andersen og Christina Høxbroe, men vil i løbet af året blive opsuppleret med yderligere interesserede beboere.

Se kommissorium for legepladsudvalget