Toggle Mobile Menu

Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen

Du kan bruge penge fra vedligeholdelseskontoen fra den dag, du overtager din nye bolig.


Brug af kontoen


Kontoen kan bruges til at dække udgifter til maling, tapetsering, lakering af gulve,samt i rimeligt omfang udgifter til nødvendigt malerværktøj.

Du har derefter følgende muligheder at vælge imellem:


1. Ejendomskontoret bestiller håndværkere


Du kan bruge ejendommens faste håndværkere. Dette skal aftales med ejendomskontoret før opstart.
Når arbejdet er afsluttet og godkendt, betaler ejendomskontoret regningen fra håndværkerne. Dette kan kun lade sig gøre, såfremt  beløbet på vedligeholdelseskontoen kan dække det arbejde der ønskes udført.


2. Du bestiller selv håndværkere


Du kan selv bestille et momsregistreret maler- eller gulvfirma til at udføre arbejdet. Når arbejdet er afsluttet, skal det godkendes af ejendomskontoret.
Når du modtager regningen, kan du enten betale den selv og bagefter få udgiften refunderet fra KAB via ejendomskontoret, eller du kan aflevere regningen til driftspersonalet når arbejdet bliver synet og regningen bliver sendt ind til KAB som sørger for betaling til håndværkeren.


3. Du udfører selv arbejdet


Du kan også vælge at udføre arbejdet selv. Når arbejdet er afsluttet, skal det godkendes af ejendomskontoret. Du kan herefter få refunderet dine udgifter til materialer, når du fremviser specificerede regninger fra momsregistrerede forhandlere.


Du kan få refunderet udgifter til tapet, lim, maling, nødvendige rensemidler, spartelmasse, lak, samt rimelige udgifter til pensler og andet relevant malerværktøj, leje af tapetafdamper og lignende.

Du kan ikke få udbetalt penge fra vedligeholdelseskontoen til løn for eget arbejde.


Er du i tvivl om, hvad du kan få refunderet, eller har du andre spørgsmål, så kontakt ejendomskontoret.


Godkendelse af arbejdet


Senest 14 dage efter at arbejdet er afsluttet, skal du kontakte ejendomskontoret og bede om et godkendelsessyn. Arbejdet kan kun godkendes, hvis det er udført håndværksmæssigt korrekt.
Bilag for udgifter til materialer/ maling må ikke være over 6. måneder gamle.


Fraflytning


Den dag du opsiger din bolig, lukker vedligeholdelseskontoen og du kan ikke få udbetalt fra den. Såfremt du har dokumenteret udgifter på vedligeholdelsesarbejder, skal du sørge for at få arbejdet synet og godkendt, før du siger din bolig op, så du kan få pengene udbetalt.